Om Oss

Om Oslo Kjøleteknikk as


Navn: Oslo Kjøleteknikk AS
Adresse: Brobekkveien 80, 0582 OSLO
Foretaksnr: NO 815 022 882 MVA
Stiftet:
1977
Telefon: 23 37 77 00

Daglig leder:
Jan Kvilhaug, Kuldeingeniør
E-mail:  jan.kvilhaug@oslokjoleteknikk.no
Salgsjef: Kjell Magne Pauck, Ingeniør, Kuldeteknikker
E-mail: kjell.magne.pauck@oslokjoleteknikk.no
Service og montasjesjef: Arnfinn Sydness, kuldemontør + fagskoleingeniør + mesterbrev
E-mail: arnfinn.sydness@oslokjoleteknikk.no

Kuldeteknikkere:
Anders Røskeland
Gard Janson
Ernst Eriksen
Arnfinn Sydness
Stian Almroth
Simen Engebretsen

Styreformann:
Jan Kvilhaug

Godkjenninger:


Vi innehar godkjenning i klasse 2 etter Godkjenningsordningen for Kuldeentreprenører.
(tidligere TELFO (tidligere igjen TESO)).
Godkjenning nr.054 i sikkerhetsklasse 2.

Vi innehar Autorisasjon nr.152 i kjølefaget av 22/10-1992.

Vi innehar Sentral Godkjenning for Ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.
Godkjenning av .2000. Siste oppdaterte fornying er fra 30 mai 2016 gjeldende til 30 mai 2019.

Vi har F-gass godkjenning både for alle montører og teknikkere og for Oslo Kjøleteknikk AS.

Om Gulbrandsens Kjøleverksted AS:


Navn: Gulbrandsens Kjøleverksted AS
Adresse: Brobekkveien 80, 0582 OSLO
Foretaksnr: NO 912 162 133 MVA
Stiftet: 1953
Avviklet:  2010

Gulbrandsens Kjøleverksted AS gikk i 1997 sammen med Oslo Kjøleteknikk AS.
Selskapene ble drevet videre som 2 selskap, med GK som et datterselskap av Oslo Kjøleteknikk AS fram til 2010, da Gulbrandsens Kjøleveksted ble avviklet og resterende kunder overtatt av Oslo Kjøleteknikk as.