25 års jubileum i 2002/historie

Den 23/6.2002 feiret vi 25 års jubileum.

Med andre ord startet det hele i juni 1977.
Kjell Kvilhaug og Svein Volan startet den 23/6.1977, med en eierandel på 50% hver, bedriften under navnet Oslo Kjøleteknikk as , med lokaler i Frydenlundsgt.19 på St. Hanshaugen. Dette var igjen en videreføring av kuldeavdelingen til Tharaldsen og Nordskog som hadde operert på samme sted siden 1967. Tharaldsen og Nordskog hadde egne store avdelinger for elektro og kulde med ca 15 mann i hver avdeling. Kuldeavdelingen oppsto i forbindelse med avviklingen av Aanonsen fabrikker sin store kuldeavdeling i 1967/68. Aanonsen var Norges ledende på butikk-kjøling slik at det naturlig nok var butikk-kjøling som var markedet også i Tharaldsen og Nordskog.
Kjell Kvilhaug var leder for kuldeavdelingen og Svein Volan leder for elektroavdelingen.

Etter oppstarten av Oslo Kjøleteknikk as i 1977 var butikk-kjøling fortsatt hovedproduktet. Det ble da levert kjøleutstyr av type UPO de første årene.
Det var i disse årene en bemanning på rundt 8-10 mann.
Allerede høsten 1977 flyttet man bedriften til Markveien 30 på Grunerløkka hvor man skulle forbli i 14 år.
I 1978 solgte Svein Volan sine andeler slik at Kjell Kvilhaug ble ene aksjonær etter dette.
I 1984 ble det startet med egen import av Tazzelli kuldemøbler fra Italia, en import som varte fram til de vanskelige årene rundt 1990.

Det ble rundt 1990 foretatt en større omlegging av satsingsområder, bort fra butikk-kjøling og inn på andre markeder som bl.a. næringsmiddelindustri , grosistbedrifter , institusjoner mm. Prefabrikkerte kjøle-fryserom ble da det største satsingsområde.
Denne satsingen viste seg å være vellykket og Oslo Kjøleteknikk as har i dag et bedre økonomisk fundament enn noen gang tidligere.

Jan Kvilhaug som hadde vært i bedriften som kuldeingeniør og servicesjef siden 1983 overtok som daglig leder i 1991.

I 1991 flyttet bedriften fra Grunerløkka og til eget industribygg i Brobekkveien 104d. Dette ga oss da langt mer egnede lokaliteter og ikke minst kortere reisevei til de fleste av våre kunder som etterhvert stort sett befant seg i Groruddalen.

I 1997 overtok Oslo Kjøleteknikk as Gulbrandsens Kjøleverksted as. GK var på dette tidspunktet en mindre kuldeentreprenør bedrift med 2 ansatte , eiet og drevet av Bjørn Gulbrandsen. Det faktum at Bjørn nærmet seg pensjonsalderen og derfor ønsket å trappe ned sin virksomhet var årsaken til bedriftenes sammenslåing. De hadde sitt marked mot den samme kundegruppe som det vi hadde og hadde dertil et svært godt renome i bransjen.

Kjell Kvilhaug døde i 1999 i en alder av 72år. Han var aktivt med i den daglige driften til siste dag.

I januar 2002 flyttet vi på nytt. Denne gangen til Brobekkveien 80 og Fabritius Næringspark. Her har vi i dag store og moderne lokaler.

Gulbrandsens Kjøleverksted as:

GK ble stiftet i 1953 av Bjørn Gulbrandsens far Steffen. GK drev på denne tid egen produksjon av kjøleutstyr , bl.a. kondensatorer og fordampere av type Gulbas som ble levert i store antall i en årrekke, helt fram til 1980.
Man startet opp på Skøyen, men hadde helt fra midten av 50 tallet og fram til 1997 lokaler i Tåsenveien.
GK arbeidet også i en årrekke med skipskjøleanlegg hvor man frem til 1981 leverte proviant kjøleanleggene til de fleste båter som ble bygget på Fredrikstad Mek. Verksted.
GK var også mer eller mindre eneleverandør til kjøleutstyret i alle apotekene rundt om i hele landet i en årrekke.
Fiskeri anlegg var et annet satsingsområde.
Man leverte også i en årrekke kjøleanlegg hvor riktig fuktighet var avgjørende, så som bl.a. pelslager, medisinlager og frukt lagere.

Den siste 10-15 års perioden har en hatt sin virksomhet rettet mot landbaserte kunder i Oslo området.

I 1997 gikk GK inn som en del av Oslo Kjøleteknikk as og fungerer i dag som et datterselskap og man jobber videre med sine gamle kunder.

Jan Kvilhaug
Mai 2002

Oslo Kjøleteknikk AS

  • Org nr:815022882

  • Adresse: Brobekkvn. 80c

  • 0582 OSLO

  • Telefon: 23377700