Dataromskjøling:

Ny server teknologi medfører økt behov for kjøling i datarom.


Vårt samfunn er blitt stadig mer sårbart med årene. I økende grad har vi gjort oss avhengig av dataanlegg i samfunnsstyringen. Svikter dataanleggene stopper alt. Et problem er at dataanlegg er helt avhengig av kjøling. Blir det for varmt stopper dataanlegget.
Man skulle derfor tro at data-kjølingen hadde den største oppmerksomhet, men slik er det nok ikke alle steder. Problemet blir mer eller mindre neglisjert og mange bedrifter bryr seg lite om temperaturkontrollen på datarommet. Dette problemet kommer ofte sist i rekken av brannmurer, back up, strømforsyningskontroll osv.

Veldig mange kjølesystemer for datarom går uten noen form for forebyggende vedlikehold, med gjentatt behov for akuttservice som konsekvens og stadige utskiftinger av både kjølesystem og servere som resultat.

Mange kjølesystem for datarom blir også stadig mer overbelastet etter som årene går, og en fyller opp datasentralene med stadig nye tekniske vidundere som avgir stadig mer varme. Til slutt sitter en ofte igjen med et kjøleanlegg som ikke lenger er stort nok til å klare temperaturkravene på litt varme sommerdager.

Oslo Kjøleteknikk AS

  • Org nr:815022882

  • Adresse: Brobekkvn. 80c

  • 0582 OSLO

  • Telefon: 23377700