Fagstoff:

HFK avgiften for 2018 ble vedtatt i Stortinget 12. desember. Etter budsjettforlik med V og KrF ble avgiften øket med 11,1% til kr. 500 pr. CO2 tonn.

Vi har beregnet avgiftene for de forskjellige kuldemediene basert på 2017 verdier med dette påslaget. Tabellen nedenfor er derfor veiledende. Endelig avgiftsbeløp kommer i et rundskriv fra Skatteetaten.

info hentet fra Moderne Kjøling

 

Oslo Kjøleteknikk i media:

Intervju med sjefen:

Stadig mere papirarbeid per omsatt krone.

familieeid bedrift trygg økonomi dyktige ansatte gode kunder

Kuldereportasje:

fra konvertering av et større kuldeanlegg.

jan kvilhaug og jan åke konverterer fryseanlegg fra r502 til 69l

Oslo Kjøleteknikk AS

  • Org nr:815022882

  • Adresse: Brobekkvn. 80c

  • 0582 OSLO

  • Telefon: 23377700