Fagstoff:

HFK avgiften for 2020 ble vedtatt i Stortinget 19. desember. Avgiften økte med 7,1% til kr. 544 pr. CO2 tonn.

Vi har beregnet avgiftene for de forskjellige kuldemediene basert på 2019 verdier med dette påslaget. Tabellen nedenfor er derfor veiledende. Endelig avgiftsbeløp kommer i et rundskriv fra Skatteetaten.

NB! Oppdatert 23.01.2020 med avgifter hht. rundskrivet.

 

Oslo Kjøleteknikk i media:

Intervju med sjefen:

Stadig mere papirarbeid per omsatt krone.

familieeid bedrift trygg økonomi dyktige ansatte gode kunder

Kuldereportasje:

fra konvertering av et større kuldeanlegg.

jan kvilhaug og jan åke konverterer fryseanlegg fra r502 til 69l

Oslo Kjøleteknikk AS

  • Org nr:815022882

  • Adresse: Brobekkvn. 80c

  • 0582 OSLO

  • Telefon: 23377700