For å finne den beste oppvarmingsløsningen, er det mange faktorer å ta hensyn til: klimaet utendørs, energibruk, nåværende oppvarming eller nybyggkonstruksjon, byggets størrelse, ventilasjon, isolering og oppvarmings behov. dette er noe vi kan bistå å finne den beste energiløsningen for ditt prosjekt.

INDUSTRIELLE VARMEPUMPER

Oslo kjøleteknikk leverer, installerer og server flere typer merkevarepumper. Det vi leverer av varmepumper er

robuste og svært energibesparende, ettersom all varme blir fullt utnyttet. Dessuten er pumpene svært pålitelige og kostnadene for service er dermed begrenset.


Når du kjøper industrielle varmepumper med oss, står vi får levering og installasjon. I tillegg har du også mulighet til å signere en serviceavtale. En vanlig serviceavtale med oss sikrer:
    Energibesparelser gjennom forebyggende vedlikehold
    Optimal og miljøbevisst drift
    Forlengelse av varmpumpens levetid


Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på en varmepumpe - det lønner seg!

Oslo Kjøleteknikk AS

  • Org nr:815022882

  • Adresse: Brobekkvn. 80c

  • 0582 OSLO

  • Telefon: 23377700