Kompetanse:

F-gass godkjenning.

F-gass godkjenning av mars 2015.
Oslo Kjøleteknikk har bedrifts sertifikat utstedt av Isovator.

Alle serviceteknikkere hos oss har også personlig F-gass sertifikat utstedt av Isovator.

Det er tryggere å bruke en mester!


Oslo Kjøleteknikk er en mesterbedrift.
De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre var!
Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Godkjenningsordningen for Kuldeentreprenører
 

Oslo Kjøletenikk as innehar godkjenning nr. 54 i klasse 2 innen Godkjenningsordningen for Kuldeentreprenører.

Godkjent lærebedrift

Oslo Kjøleteknikk er en godkjent lærebedrift.

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter
plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Godkjent foretak


Godkjenningsnr: 2000007524  
Godkjent til: 23.05.2022
Organisasjonsnr: 815 022 882

Oslo Kjøleteknikk AS
Brobekkveien 80c
0582 OSLO

Org.nr. 815 022 882

Foretaket er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:
 

  • Ansvarlig prosjektering av Varme- og kuldeinstallasjoner i Tiltaksklasse 2.

  • Ansvarlig kontrollerende av Varme- og kuldeinstalasjoner i Tiltaksklasse 2.

  • Ansvarlig utførelse av Varme- og kuldeinstallasjoner i Tiltaksklasse 2.


Foretaket utfører arbeider med egne ressurser innen:
Energiinstallasjoner.
Data pr. 30-05-16 onsnr: 815 022 882

Oslo Kjøleteknikk AS

  • Org nr:815022882

  • Adresse: Brobekkvn. 80c

  • 0582 OSLO

  • Telefon: 23377700