Alle rapporter lagret i skyen!

Vi digitaliserer oss! Vi ønsker å tilby alle våre kunder et papirfritt service bibliotek.

Her vil alle servicerapporter, F-Gass rapporter, påfylling / avtapping av kjølemedie ligge. 

Du velger selv hvilke anlegg / kjøleskap / kjøledisk / datarom mm. du skal ha dette på! 

Kontakt oss i dag om du ønsker full sporbarhet på ditt anlegg! 

 

Telefon: +47 23377700

Brobekkveien 80c, 0582 Oslo

©2020 by Oslo Kjøleteknikk AS.