top of page
IMG_1567.jpg

VAKTORDNING

Servicevaktordning utenom vår ordinære arbeidstid for eksisterende kunder med avtale.


Vi tilbyr servicevakt for våre eksisterende kunder ved behov på kvelder, helger og fridager.


Dette medfører ingen abonnementspris eller lignende. Man betaler kun for tjenestene man benytter seg av.


Ring vår vakttelefon 40 41 22 23 for assistanse eller hjelp pr. telefon.


PS! Vår gamle vaktsøker 966 81453 er ikke lenger i bruk da systemet er nedlagt.

Vakt: Get a Quote
bottom of page