F-Gass avgift

HFK avgiften for 2020 ble vedtatt i Stortinget 19. desember. Avgiften økte med 7,1% til kr. 544 pr. CO2 tonn.

Vi har beregnet avgiftene for de forskjellige kuldemediene basert på 2019 verdier med dette påslaget. Tabellen nedenfor er derfor veiledende. Endelig avgiftsbeløp kommer i et rundskriv fra Skatteetaten.

NB! Oppdatert 23.01.2020 med avgifter hht. rundskrivet.

 

Telefon: +47 23377700

Brobekkveien 80c, 0582 Oslo

©2020 by Oslo Kjøleteknikk AS.