F-Gass avgift

HFK avgiften for 2021 ble vedtatt i Stortinget 15. desember. Avgiften økte med 8,6% til kr. 591 pr. CO2 ekvivalent tonn.

NB! Oppdatert 21.12.2020 med avgifter hht. rundskrivet.

 

Telefon: +47 23377700

Brobekkveien 80c, 0582 Oslo

©2020 by Oslo Kjøleteknikk AS.