top of page
hfk_avgift_2024.jpg

F-Gass avgift

Regjeringen fra H, Krf og V foreslo en økning i CO2 avgiften på 28% i sitt statsbudsjett. Det ser ut til at Støre regjeringen viderefører dette med støtte i fra SV.

Med inflasjonskorreksjon blir det den nye CO2 avgiften kr. 766/CO2-tonn. Selve vedtaket gjøres rett før stortinget tar juleferie og er enda ikke formelt avgjort.

Den vedlagte tabellen er basert på kalkyle, og kan avvike litt i fra Skatteetatens avgiftsrundskriv som vil komme litt utpå nyåret.

F-Gass avgifter: The Story
bottom of page